Λήψεις - downloads
Στις λήψεις μας θα βρείτε τα τρέχοντα έγγραφά μας. Εάν αναζητάτε ένα φύλλο δεδομένων ή ένα πιστοποιητικό για παλαιότερους τύπους μονάδων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info (at) aleo-solar.de.
HE Tec
hallo
LEO
395-410 W
Download pdf (266 KB)
hallo
LEO
350-360 W
Download pdf (236 KB)
hallo
LEO black
380-395 W
Download pdf (233 KB)
hallo
LEO black
335-345 W
Download pdf (215 KB)
hallo
X63 premium
330-345 W
Download pdf (339 KB)
hallo
X61 premium
260 - 270 W
Download pdf (330 KB)
hallo
X83 premium
325 - 333 W
Download pdf (361 KB)
hallo
X81 premium
255 - 265 W
Download pdf (328 KB)
hallo
Μονοκρυσταλλικό
hallo
P23
320 - 330 W
Download pdf (385 KB)
Elegante
hallo
Elegante
210 W
Download pdf (816 KB)
hallo
Isolante
210 W
Download pdf (745 KB)
hallo
Elegante - general building inspectorate approval (DE)
Download pdf (298 KB)
Φωτοβολταϊκά κεραμίδια
hallo
LEO Sol
335-345 W
Download pdf (689 KB)
hallo
S83 Solrif Premium
320-333 W
Download pdf (332 KB)
hallo
S81 Solrif Premium
250-260 W
Download pdf (380 KB)
hallo
Solrif Blind Modul
LEO Sol
Download pdf (297 KB)
hallo
Planning Guide S83 Solrif Premium (ENG)
Download pdf (677 KB)
hallo
Planning Guide S81 Solrif Premium (ENG)
Download pdf (598 KB)
hallo
Installation instructions Solrif - short
Download pdf (1 MB)
hallo
CAD drawings
LEO Sol
Download zip (4 MB)
πιστοποιητικά
hallo
Certificate IEC 61215 + IEC 61730
LEO
Download pdf (471 KB)
hallo
Declaration of conformity
LEO
Download pdf (340 KB)
hallo
Approved place of manufacture
DE, EN
Download pdf (48 KB)
hallo
Ammonia resistance
LEO
Download pdf (119 KB)
hallo
Salt mist resistance
LEO
Download pdf (120 KB)
hallo
Sand and dust resistance
LEO
Download pdf (215 KB)
hallo
Certificate LeTID Test
LEO
Download pdf (55 KB)
hallo
Snail trail certificate
LEO
Download pdf (36 KB)
hallo
gen building inspectorate appr
Elegante (DE)
Download pdf (298 KB)
hallo
Environmental Report
2021 (EN)
Download pdf (127 KB)
hallo
Certificate DIN EN ISO 50001
-
Download pdf (1 MB)
hallo
Certificate DIN EN ISO 9001
-
Download pdf (944 KB)
hallo
Certificate DIN EN ISO 14001
-
Download pdf (961 KB)
hallo
Certificate DIN ISO 45001
-
Download pdf (954 KB)
hallo
Πιστοποιητικό εγγύησης
των Φωτοβολταικών στοιχείων
Download pdf (257 KB)
hallo
Πιστοποιητικό εγγύησης
P23
Download pdf (238 KB)
hallo
Πιστοποιητικό εγγύησης
Elegante
Download pdf (115 KB)
hallo
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
LEO-Series
Download pdf (182 KB)
hallo
Overview new Modules
New Modules 2022
Download pdf (518 KB)
hallo
Σύντομες οδηγίες χρήσης
LEO
Download pdf (4 MB)
hallo
Σύντομες οδηγίες χρήσης
Solrif - short
Download pdf (1 MB)
hallo
Σύντομες οδηγίες χρήσης
Solrif - long
Download pdf (2 MB)
hallo
οδηγίες χρήσης
Elegante
Download pdf (1 MB)
Φυλλάδια
General Trade Conditions