Λήψεις - downloads
HE Tec
hallo
X63 premium
330 - 340 W
Download pdf (339 KB)
hallo
X61 premium
260 - 270 W
Download pdf (330 KB)
hallo
X83 premium
325 - 333 W
Download pdf (361 KB)
hallo
X81 premium
255 - 265 W
Download pdf (328 KB)
Μονοκρυσταλλικό
hallo
P23
320 - 330 W
Download pdf (385 KB)
Elegante
hallo
Elegante
200 W
Download pdf (306 KB)
hallo
Isolante
200 W
Download pdf (325 KB)
hallo
Elegante - general building inspectorate approval (DE)
Download pdf (298 KB)
Φωτοβολταϊκά κεραμίδια
hallo
S83 Solrif Premium
320 - 333 W
Download pdf (332 KB)
hallo
S81 Solrif Premium
250 - 260 W
Download pdf (380 KB)
hallo
Solrif Blind Modul
Download pdf (810 KB)
hallo
Planning Guide S83 Solrif Premium (ENG)
Download pdf (677 KB)
hallo
Planning Guide S81 Solrif Premium (ENG)
Download pdf (598 KB)
hallo
Installation instructions Solrif - short
Download pdf (1 MB)
hallo
CAD drawings
S83Sol Premium
Download zip (4 MB)
hallo
CAD drawings
S81Sol Premium
Download zip (2 MB)
πιστοποιητικά
hallo
Declaration of conformity
Download pdf (93 KB)
hallo
Approved place of manufacture (DE,EN)
Download pdf (48 KB)
hallo
Ammonia resistance
Download pdf (408 KB)
hallo
Salt mist resistance
Download pdf (735 KB)
hallo
Sand and dust resistance
Download pdf (216 KB)
hallo
PID resistance
Download pdf (108 KB)
hallo
Certificate LeTID
Download pdf (117 KB)
hallo
Snail trail certificate
Download pdf (36 KB)
hallo
Dynamic mechanical load test
Download pdf (101 KB)
hallo
Elegante - general building inspectorate approval (DE)
Download pdf (298 KB)
hallo
Environmental Report 2020 (EN)
Download pdf (125 KB)
hallo
Πιστοποιητικό εγγύησης
των Φωτοβολταικών στοιχείων
Download pdf (257 KB)
hallo
Πιστοποιητικό εγγύησης
των Φωτοβολταικών στοιχείων P23
Download pdf (238 KB)
hallo
Πιστοποιητικό εγγύησης
Elegante
Download pdf (115 KB)
hallo
Overview Modules
New Modules 2020
Download pdf (412 KB)
hallo
Σύντομες οδηγίες χρήσης
Download pdf (2 MB)
hallo
Solrif
short
Download pdf (1 MB)
General Trade Conditions