Πιστεύουμε στη αειφόρα κατασκευή

Προσπαθούμε με πάθος να ανατρέψουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά η δέσμευσή μας δεν σταματά στα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Φροντίζουμε να μειώνουμε σταθερά το ενεργειακό μας αποτύπωμα κατά την παραγωγή και τη διανομή των πλαισίων μας.
Δέσμευση στα καλύτερα περιβαλλοντικά πρότυπα

DIN EN ISO 14001:2009

Η μονάδα μας χρησιμοποιεί ένα πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που περιορίζει τον αντίκτυπο των υλικών και των διαδικασιών παραγωγής.

ISO 50001:2011

Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας να εξοικονομούν ενέργεια. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με την ομάδα μας! Βελτιώνοντας τον τρόπο χρήσης της ενέργειας στον κύκλο παραγωγής, βελτιστοποιούμε την κατανάλωση ενέργειας της εταιρείας μας.
Αξιοποιούμε τα ανανεώσιμα υλικά

Στην aleo τίποτα δεν πάει χαμένο: το 50% της κατανάλωσης στη μονάδα κατασκευής καλύπτεται από τα φωτοβολταϊκά μας πλαίσια και από την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε οι ίδιοι.

Τροφοδοτώντας σήμερα με το αύριο στο μυαλό

Τέλος στα απόβλητα.

Η ηλιακή ενέργεια είναι πολύ αποτελεσματική. Καθώς όμως αποτελεί βιομηχανική δραστηριότητα, είναι σημαντικό να λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα το περιβάλλον.

Η aleo είναι μέλος του PV Cycle, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, που διασφαλίζει ότι τα απόβλητα κάθε είδους θα επαναχρησιμοποιηθούν και θα ανακυκλωθούν εφόσον είναι δυνατό.

Κρατώντας το καθαρό

Σεβόμαστε τους κανονισμούς της Οδηγίας RoHS και αποφεύγουμε όλα τα τοξικά προϊόντα στις διαδικασίες παραγωγής, ώστε να προστατεύσουμε το προσωπικό μας, τους πελάτες μας αλλά και το περιβάλλον.